MVO

Certificering
Met Drukkerij Hofmeijer zijn wij trotse eigenaren van het FSC en PEFC certificaat. Deze MVO gedachte en certificering werkt natuurlijk door in PromoShopOnline.

Fiat
Wij rijden namelijk in een Fiat 500, waarvan alle motoren zijn uitgerust met het Start&Stop-systeem dat de motor automatisch afzet wanneer je even in het verkeer moet wachten en hem weer start zodra je wilt wegrijden. Dat is niet alleen prettig voor het milieu, maar ook voor je portemonnee.

Milieu
Natuurlijk scheiden wij ons afval en hebben wij groene stroom. Dus milieuvriendelijk zijn we.

FairTrade
Daarnaast hebben wij met PromoShopOnline veel merken in ons assortiment die niet alleen milieuvriendelijk zijn, maar die ook het Fair Trade label hebben, voor eerlijke handel.

PPP

Missie: Platform Promotional Products is de Nederlandse branchevereniging voor bedrijven die promotionele producten vermarkten. PPP stimuleert branchebrede professionaliteit en ontwikkeling en verspreiding van vakkennis. Maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt hierin een sleutelpositie. PPP streeft naar meer bewustwording over effectiviteit en rendement van promotionele producten ten behoeve van een grotere rol binnen de marketing mix. PPP is de maatschappelijk erkende spreekbuis voor de branche en gesprekspartner van en naar stakeholders.

Visie: Onze producten zijn onmisbaar in de marketingmix. Promotionele producten zijn imago-bevorderend en dus dienen zij op professionele en duurzame wijze geproduceerd te worden. PPP werkt vanuit een actief verenigingsverband aan de verdere ontwikkeling van onze branche. Ethisch en verantwoord handelen zijn hierin kernwaarden.

Organisatie en Strategie: PPP heeft een Dagelijks Bestuur, een Algemeen Bestuur en een Commissie van Beleid en Advies. PPP maakt gebruik van een onafhankelijk secretariaat. Om onze missie te bereiken heeft PPP de volgende strategische doelstellingen bepaald:

 • Het continu en actief bijdragen aan verdere professionalisering van de branche
 • Het faciliteren van gedegen vakonderwijs
 • Het bevorderen van kennisdeling binnen de branche
 • Het doorontwikkelen en uitdragen van een maatschappelijk erkende gedragscode
 • Het faciliteren van een onafhankelijke geschillencommissie
 • Het in de maatschappij de belangen van de branche vertegenwoordigen, het vak en het promotionele product promoten om zo een blijvend positief imago te continueren.
 • De ontwikkelingen in (Europese-)wet- en regelgeving nauwgezet volgen en hier waar mogelijk ter bescherming van de branche proactief in te acteren.
 • PPP ambieert een actief beleid ten behoeve van een duurzaam milieu.
 • PPP draagt actief bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, met nadruk op zelfregulering van de sector.
 • PPP heeft een actief beleid ten aanzien van het onderhouden van contacten met stakeholders.
 • PPP streeft ernaar zo veel mogelijk in de branche actieve bedrijven zicht te laten aansluiten bij de vereniging, zolang deze bedrijven voldoen aan de door de leden van de vereniging vastgestelde toelatingscriteria.
Afbeelding

Sociale voorzieningen
Wanneer wij uw opdracht op een speciale manier moeten verpakken of wanneer meerdere producten samengevoegd moeten worden, voor het perfecte eindresultaat, dan schakelen wij meestal een sociale werkplaats in. Deze mensen willen graag werken en zijn efficiënter en netter dan wanneer we het zelf doen. We zijn er trots op, dat we dit werk uit handen kunnen geven en er ook nog mensen mee helpen.

Goede doelen
Ook zijn wij nauw betrokken bij diverse goede doelen. We dragen meerdere stichtingen al jaren lang een warm hart toe en dat zullen we ook blijven doen.
Wij zijn vaste partners van Join4Energy en Stichting Sint-Nicolaasaktie “de Noork”.

Afbeelding
Afbeelding Sint de Noork